Ecological Management Group – As Gaelige

Aithníonn Bainisteoireacht Éiceolaíoch an dlúthnasc atá idir ár n-oidhreacht dhúchasach agus ár n-oidhreacht chultúrtha, agus is é is chuspóir do Grúpa Bainisteoireacht Éiceolaíoch an Ghaeilge a chur chun cinn maidir le taighde san fhiabheatha. Mar sin de, is cúis áthais dúinn seirbhísí uilíocha trí Ghaeilge a thairiscint dár gcuid tomhaltóirí, ar a n-áirítear:

  • cumarsáid scríofa agus labhartha le tomhaltóirí trí Ghaeilge agus / nó Bhéarla;
  • tiomsú tuairiscí agus / nó tuairiscí feidhmitheacha trí Ghaeilge agus / nó Bhéarla.


Ecological Management Group recognises the integral link between our natural heritage and our cultural heritage, and it is an aim of our company to promote the Irish language in the field of wildlife research. Thus, we are pleased to offer our services through the medium of Irish to our clients, including:

  • oral and written communication with clients in English and / or Irish;
  • production of reports and / or executive summaries in English and / or Irish.